Poradna

Před výběrem filtru si nejprve najdeme rozbor vody z místa Vašeho bydliště, který získáte na webových stránkách Vašeho dodavatele vody... 

Filtry na chlorovanou vodu používáme hlavně na odstranění nebo aspoň snížení obsahu zdraví škodlivých látek zejména chloru, trihalometanůtěžkých kovů, zbytků léčiv, hormonů a pesticidů, které ve vodě zůstaly i po vodárenské úpravě. Filtry s aktivním uhlím všechny tyto látky účinně z vody odstraňují nebo snižují jejich obsah.

Filtry na na studniční vodu pro individuální zásobování vodou vybereme na základě rozboru vody, který necháme udělat na nejbližší hygienické stanici. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako je železitá voda, zákal, bakterie a dusičnany.

Filtr do veřejného řádu zabezpečí každodenně kvalitní vodu na pití i vaření pro rodinu s menšími dětmi i zdravotně oslabeným osobám. Řešením je filtr FONTANUS, který odstraňuje z vody jak chlór, tak dusičnany.

Snížení tvrdosti vody např. pro přípravu kávy nebo čaje zvolíme filtr s reverzní osmózou OSMOTIK.

Sprchový filtr aby nám chlor neškodil při sprchování či koupeli.

Pračkový filtr pro ochranu pračky a myčky před vodním kamenem.

Mechanický filtr na hlavní přívod vody do domu nebo do bytu pro zachycení zákalu, který může vzniknout např. po odstávce vodovodního systému a jeho následném spuštění. Omyvatelná mechanická vložka nebo filtr s jemnější výměnnou vložkou funguje i na železitou vodu.

Antibakteriální úpravu pro vodu kontaminovanou bakteriemi, které přežívají i v chlorované vodě, což nastává např. po montáži repasovaného vodoměru. Jako další filtrační člen použijeme ultrafiltraci, tj. reversní osmózu nebo UV lampu.